Hosting đã hết hạn sử dụng và đang bị tạm ngưng. Để website tiếp tục hoạt động và không bị gián đoạn, chủ thể hosting cần liên hệ với nhà đăng ký để nộp phí duy trì. Quá thời hạn theo quy định nếu chưa nộp phí duy trì tiếp, hệ thống sẽ tự động xóa toàn bộ dữ liệu web để giải phóng dung lượng.